گارانتی

شرایط گارانتی:

عدم دستکاری توسط خریدار و تعمیرکاران غیر مجاز

دارا بودن مدت اعتبار

ریموت کنترل فاقد گارانتی می باشد

صدمه هایی که ناشی از موارد زیر است گارانتی را باطل می کند:

ضرب دیدگی – نوسانات برق -سوختگی – تغییر شکل – آبخوردگی

تماس با مواد شیمیایی – حمل نامناسب

آدرس: تهران – شمس آباد – بلوار بیژن – ابراهیمی شرقی پلاک 30 واحد 6

تلفن تماس: 22319507 – 021

http://www.persianalarm.ir