ریموت

ریموت

ریموت
ریموت

ریموت کنترل ها از لحاظ فرکانس به دو دسته عمده 315 و 433 مگاهرتز تقسیم می شود.

از لحاظ کد دیجیتال بیشتر دارای کدpt2262 و ev1527

می باشد.

عملکرد آن نیز به این صورت است که با فشار هر دکمه آن کد های دیجیتال در فرکانس ریموت به گیرنده کنترل ارسال می کند.

گیرنده کنترل نیز عملکرد متناسب با دکمه فشرده شده را انجام می دهد.

کپی کردن کنترل ها:

زمان هایی پیش می آید که ما نیاز داریم کنترل دیگری برای استفاده با سیستم مورد نظرمون داشته باشیم.

با توجه به کنترل که از سیستم داشته یا داریم روش های مختلفی داریم.

روش اول:

باید یک کنترل با فرکانس و ای سی کد یکسان با کنترل اصلی به سیستم معرفی کنیم.

اغلب معرفی کردن کنترل به سیستم توسط دکمه لرن سیستم انجام پذیراست.

دراین حالت کافی است دکمه لرن را لحظه فشرده تا سیستم واردمنوی یادگیری شود.

سپس یکی از دکمه ها کنترل را بفشارید تا کنترل به سیستم اضافه شود

روش دوم:

استفاده از کنترل داپلیکیت یا همان بلوتوثی.

باید یک کنترل بلوتوثی که هم فرکانس با کنترل ما باشد تهیه کنیم.

سپس ابتدا مبادرت به خام (پاک کردن حافظه)نمودن آن نماییم،

برای خام نمودن دو دکمه کوچک ریموت را همزمان گرفته سپس یکی را چند بارراه ودوباره می گیریم.

توجه:ممکن است در بعضی مدل ها برای خام کردن از دو دکمه دیگر استفاده شود.

سپس ریموت اصلی و بلوتوثی را بهم کاملا نزدیک کنید

سپس یکی از دکمه های کنترل بلوتوثی واصلی را بفشاریید و نگهدارید و منتظرسه چشمک کنترل بلوتوثی بمانید.

برای سایر دکمه ها هم تکرار کنید.

توجه داشته باشید این روش در کنترل های رولینکد(هاپینکد) که با هر بار فشار دکمه هایش مبادرت به تعویض

کد می کند کاربرد ندارد.

روش سوم:

در کنترل هایی که دارای ایسی کدpt2262و مشابه آن می باشند

می توان یک کنترل با ایسکد مشابه و  هم فرکانس آن تهیه نمود

سپس پایه آیسی کد کنترل جدید را همانند پایه های آیسیکد کنترل اصلی لحیم نمود

و کنترل جدیدرا در سیستم استفاده نمود.

دزدگیر اماکن
دزدگیر اماکن

بازگشت به صفحه اصلی

ویکی پدیا