دزدگیر منزل (دزدگیر اماکن)

دزدگیر منزل  وانواع آن:

دزدگیر منزل یا همان دزدگیر اماکن چیست و چگونه کار می کند:

در واقع دزدگیر منازل تشکیل شده است از:

1- پنل

2-باتری

3-ریموت

4-آژیر

5-سنسورها: مثل چشمی، مگنت درب وپنجره،سنسورضربه و پدال

6-تلفن‌کننده: خط ثابت یا سیمکارتی

7- اپلیکیشن دزدگیر

خوب حالا باید ببینیم وظیفه هرکدام ازقطعات فوق چیست؟

پنل: پنل در واقع بزرگترین قطعه و مغز سیستم می باشد

پنل با دریافت سیگنال خطر از سنسوراعمال زیر را انجام می دهد:

الف: به صدا در آوردن صدای اژیر

ب:اعلام حالت اضطراری به افراد تعیین شده توسط یکی ازدو روش زیر:

– بوسیله تلفن کردن وپخش یک پیام ضبط شده ازطریق تلفن کننده خط ثابت

– ارسال sms و زنگ زدن ازطریق تلفن کننده سیمکارتی

دزدگیر منزل
پنل دزدگیر منزل

باتری:

وظیفه باتری تامین برق مورد نیاز سیستم در مواقع قطع برق  دزدگیر اماکن می باشد

باتری باید بتواند در صورت قطع برق، انرژی مورد نیازدزدگیر اماکنرا برای ساعت‌ها

تامینکند.

البته نکته بسیار مهم این است که پنل دزدگیر اماکن باید توانایی اطلاع رسانی قطع و یا

وصل برق رابه کاربران داشته باشد

زیرا اگراین توانایی دردزدگیر اماکنوجود نداشته باشد سیستم ازنظر امنیتی به شدت

آسیب پذیراست

در واقع سارقان می توانند برق را قطع کردهو پس از مدت طولانی وبا اطمینان از تخلیه

کامل باتری واز کارافتادن دزدگیر اماکن به هدف خود برسند.

باتری دزدگیر منزل
باتری  دزدگیر منزل

ریموت‌های دزدگیر منزل:

وظیفه ریموت فعال وغیرفعال کردن دزدگیر اماکنمی‌باشد.

در واقع پنل در حالت فعال به سیگنال خطر سنسورها واکنش نشان می‌دهد.

مثل دزدگیر ماشین که فقط در حالت فعال آژیرمی‌کشه.

ریموت دزدگیر منزل
  ریموت دزدگیر منزل

آژیر: وظیفه آژیر اعلام وضعیت اضطراری درمحل نصب

دزدگیر اماکن است

آژیر
آژِیر اماکنی

 

آژیر
آژیر پیزو

آزیر اماکنی صدا بسیار قوی تری نسبت به آژیر پیزو دارد.

نکته بسیار مهم:دزدگیرهای حرفه ای آژیراماکن ( بدون نیاز به قطعه اضافی =رله)را ساپورت میکند.ولی دزدگیرهایی که فقط آژیر پیزو را ساپورت می کند وبرای استفاده ازآژیراماکنی باید ازرله اضافی استفاده کرد در واقع نوع تجاری بوده و نمی توان به کیفیتش امیدوار بود.

این یکی از راههای تشخیص دزدگیر اماکن با کیفیت ازدزدگیر اماکن تجاری بی کیفیت است.

سنسورها:

الف) چشمی:

چشمی یا سنسور حرکت  دستگاهی که اگر در زاویه دید آن،حرکتی دیده شود،سیگنال خطررا به پنل دزدگیر اماکن ارسال می‌کند.

چشمی‌ها روی  دیوار و ارتفاع 2/2 متر نصب می‌شود.

زاویه دید آنها حدود 110 درجه و حداکثر دید آنها 12 متراست.

چشمی بیسیم
چشمی بیسیم

 

چشمی دزدگیر
چشمی سیمی

خطای چشمی دزدگیر اماکن

:
باید دقت داشت که کیفیت چشمی پارامتری مهمی در دزدگیر منزل است،عدم کیفیت چشمی
باعث آلارم خطا دردزدگیر اماکنخواهد شد.یعنی وقتی شما منزل را ترک و دزدگیر را فعال می کنیدملاحظه می کنید بدون اینکه سارقی وارد منزل شده باشد،آژیر دزدگیر بصدا درآمده وتلفن کننده بکار افتاده است که بی دلیل موجب آزار واذیت شما شده است.

ب) مگنت:

مگنت یا سنسور در و پنجره دزدگیر منزل، از دو قطعه تشکیل شده است که یکی روی

در یا پنجره قطعه دیگر روی چارچوب در یا پنجره نصب می‌شود.

با باز شدن درب ویا پنجره ودر نتیجه دورشدن دوقطعه،سیگنال خطربه پنل

دزدگیر اماکنارسال می‌شود.

مگنت بیسیم
مگنت بیسیم

 

مگنت سیمی
مگنت سیمی درب و پنجره

ج)سنسور ضربه:

سنسور ضربه یا شوک سنسور قطعه ای است که روی در، شیشه ویا دیوار نصب می

شود

و با ضربه تحریک شده و سیگنال خطر را به پنل دزدگیر منزل ارسال می‌کند.

البته این قطعه به دلیل ایجاد خطا، کمتر استفاده می شود زیرا اگر

حساسیت به ضربه زیاد باشه با عبور یک وسیله سنگین مثل یک

کامیون و یا یک وسلیه پرسرصدا،باعث بصدا درآمدن آژیر

دزدگیر اماکن و خطا می‌شودو اگر حساسیت را کم کنیم کاربریش به شدت افت می‌کند.

با

سنسور ضربه
سنسور ضربه بیسیم

د)پدال:

پدال قطعه ای است که با فشار بر آن سیگنال خطر را به پنل

دزدگیر اماکن ارسال می‌کندعموما این قطعه در زیر میز( طلا فروشان)قرارمی گیرد،که در

مواقع اضطراری با پا آنرا می‌فشارند.

پدال دزدگیر منزل
پدال دزدگیر منزل

دزدگیر منزل چگونه کار می‌کند؟

تا اینجا یاد گرفتیم دزدگیر اماکن چیست حالا باید ببینیم چگونه کار می کند:

فرض کنید منزل ما دارای یک در ورودی  ویک در تراس می باشد و این دو ورودی 

ریسک ورود سارق را دارد یعنی سارق فقط از این دو ورودی می تواند وارد شود

ما برای درب ورودی از یک مگنت استفاده نموده ویک چشمی را هم طوری در پذیرایی

نصب کرده ایم که وقتی سارق از درب تراس وارد می شود چشمی سمت راست یا چپ

سارق قرار دارد (زیرا در این حالت بیشترین حساسیت را دارد).

وما از منزل خارج  شده وبوسیله ریموت دزدگیر اماکن را فعال می کنیم و می رویم.

حال ببینیم در صورت ورود سارق چه اتفاقی خواهد افتد؟

الف – اگر سارق از درب ورودی وارد شود، با باز شدن درب و ایجاد فاصله بین دو قطعه

مگنت (حدود یک سانتیمتر)،مگنت سیگنال خطر را به پنل

دزدگیر اماکنارسال وچون ما پنل را بعدخروج از منزل فعال کرده بودیم پنل به آن واکنش

می‌دهد و آژیر را بصدا در می‌آورد وشروع به اطلاع رسانی به شماره‌های ذخیره شده

درآن می‌کند که این اطلاع رسانی باتوجه به نوع سیستم میتواندتوسط خط ثابت یا از

طریق سیمکارت باشد. 

ب – اگر سارق از درب‌ تراس وارد شود:

در صورت ورود سارق از درب تراس وارد محوطه دید چشمی خواهد شد که منجر

به ارسال سیگنال خطربه پنل دزدگیر اماکن و واکنش پنل به آن به صدا درآوردن آژیر و

به دنبال آن به کار افتادن تلفن کننده دزدگیر اماکن خواهد بود.

ج – واکنش سارق چه خواهد بود:

درهر دو حالت فوق سارق با صدای گوش خراش آژیر دزدگیر اماکن روبرو خواهد شد که

بهترین گزینه را فرار تشخیص می دهد و سریعا محل را ترک می کند زیرا او به این امر

واقف است که بجزصدا آزیر اطلاع رسانی های دیگری (تلفن کننده)هم در کار است و هر

لحظه ممکن است  گرفتار شود.

نکات مهم:

حتما آزیر دزدگیر اماکن را در داخل منزل  جایی که دیده نشود نصب کنید زیرا هم باعث ایجاد

ترس ودلهره بیشتر می شود وهم از خطر کنده شدن آن توسط سارق قبل از ورود درامان

خواهد بود

پنل را نیز در محلی دور از ورودی‌ها ودر جایی که دیده نشود،نصب کنید.

بررسی دقیق تراجزا یک دزدگیر منزل:

1-اپلیکیشن موبایل دزدگیرمنزل چیست وچه کار می‌کند؟

در بالا دیدید بعداز خروج از منزل باید بوسیله ریموت،دزدگیررا فعال کنیم تا به

سیگنال‌های سنسور‌ها واکنش نشان دهدو دو وظیفه اصلی خود یعنی آژیرکشیدن 

واطلاع رسانی توسط تلفن کننده را در موقع ورود سارق انجام دهد.

خوب اگر ما یادمان رفت که دزدگیر را فعال کنیم وبه مسافرت رفتیم آن موقع چه کنیم:

اپلیکیشن موبایل دزدگیردقیقا برای همین منظور طراحی شده است:

در واقع اصلی‌ترین وظیفه اپلیکیشن انجام وظایف ریموت است بدون توجه بعد مسافت،

یعنی شما می توانید دزدگیرتان را از هر فاصله‌ای بوسیله اپلیکیشنی که روی موبایلتان

نصب کرده‌اید، فعال یا غیرفعال کنید.

البته کارایی دیگرهم دارد مثل برنامه ریزی دزدگیر و… که نه تنها مهم نیستند بلکه

می‌تواند مضرباشد.

اپلیکیشن عموما وظایفش را از طریق طریق ارتباط اینترنتی با پنل ویا ازطریق ارسال

sms به پنل انجام می دهد.

اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن موبایل پرشین آلارم

چه نوع اپلیکیشنی بهتر است:

خوت حالا باید بدونیم چه نوع اپلیکیشنی بهتراست؟

الف – ساده باشد یعنی بدور از هرگونه وظایف اضافی(که جنبه تبلیغی دارد) وظایف اصلی

را انجام دهد یعنی مٍثل ریموتی از راه دور عمل کند.

ب – راه ارتباط آن با پنل از طریق sms باشد نه اینترنت، زیرا ارتباط با sms پوشش

دهی بهتری نسبت به اینترنت دارد و همینطور نیاز نیست که سیمکارت داخل دزدگیر

همواره به اینترنت وصل باشد و هزینه کنیم.

ج – برای android و ios موجود باشد.

2- ریموت چیست و چگونه کار می کند ؟

ریموت یک کلید بیسیم است که بوسیله آن می توانیم دزدگیر را فعال یا غیر فعال کنیم.

ریموت دزدگیر تشکیل شده است از یک فرستنده که عموما روی فرکانس 315 یا 433

مگاهرتز کدهای دیجیتال راکه توسط آی سی کدش ساخته شده ارسال می کند و توجه به

کلیدی که فشرده شده میتواند اعمال زیر را در یک دزدگیر منزل انجام دهد:

الف – فعال کردن(arm) دزدگیر:

با فشار دکمه فعال کردن باعث می شود دزدگیر فعال شده و به سیگنال خطر سنسورها

واکنش نشان دهد.

البته در هنگام فعال شدن دزدگیر یک تکصدا از پنل یا آژیر دزدگیر(با توجه به تنظیمات

کاربر) شنیده می شود.

 فعال کردن بعد از خروج از منزل انجام می شود و پس از فعال سازی تردد افراد در

منزل  باعث بصدا درآمدن آژیر و فعال شدن تلفن کننده سیستم خواهد شد.

ب – غیرفعال کردن(disarm) دزدگیر:

با فشار دکمه غیر فعال کردن باعث می شود دزدگیر منزل غیرفعال شده و به سیگنال

خطرسنسورها واکنش نشان ندهد و افراد منزل براحتی در منزل تردد داشته باشند.

البته در هنگام فعال شدن دزدگیرمنزل یک دوتکصدا از پنل یا آژیر دزدگیر(با توجه به

تنظیمات کاربر) شنیده می شود.

 غیرفعال کردن قبل از ورود به منزل انجام می شود.

ج- فعال سازی دزدگیر منزل به صورت پارت:

عموما ریموت دزدگیرها علاوه بر دو دکمه فعال وغیرفعال سازی دکمه جهت فعال سازی

دزدگیر منزل به صورت پارت دارد، در واقع دزدگیر به صورتی فعال می شود که فقط به

سیگنال خطر سنسور مشخص شده واکنش نشان می دهد،عموما اینگونه خواهد بود که

فقط به سیگنال مگنت در واکنش دهد و به سیگنال چشمی ها واکنش ندهد در نتیجه

می توان حتی با وجود حضور در منزل فقط مگنت را فعال کرد،این گزینه می توان در

موقع خواب بهره برد.

د –  دکمه درخواست کمک (help):

فرض کنید شما در منزل هستید و متوجه حضور سارق درمنزل و یا بیرون آن می شوید

و یا حتی دچار خطردیگری می شوید می توانید با فشردن این دکمه ریموت دزدگیر منزل

باعث بصدا در آمدن دزدگیر منزل و فعال شدن تلفن کننده شوید.

چشمی دزدگیر :

چشمی قطعه ایست که به طیف مادون قرمز حرارت حساس است، در واقع اگر دقیق تر

بگوییم به اختلاف دمای جسم وارد شده به حوزه دیدش و دمای محیط حساس است.

مثلا وقتی یک شخص وارد حوزه دیدش میشه ، دمای بدن شخص (37 درجه) با دمای

محیط اختلاف داره که موجب آشکار سازی میشه و ارسال سیگنال خطر به پنل را در پی

داره.

حساسیت چشمی:

  حساسیت چشمی علاوه بر اختلاف دما به سرعت جسم و همینطور زاویه  حرکت

جسم وارد شده نسبت به چشمی و حجم جسم نیزبستگی دارد که افزایش سرعت وحجم

باعث آشکارسازی زودترواگرحرکت جسم عمود برخط عمود بر لنز چشمی باشدحساسیت

بهتری را از چشمی خواهیم دید.

زاویه دید یا حوزه دید چشمی:

حوزه دید چشمی یعنی محدوده ای که اگر وارد اون بشید واکنش چشمی را در پی خواهد

داشت و ارسال سیگنال خطر به پنل را موجب می شود.

حوزه دید چشمی ها دارای یک زاویه 110 درجه و طول حداکثر حدود12 متراست

البته برای اطمینان بهتر است زاویه 90 درجه و حداکثر طول 8-7 متر را در نظر گرفت

ارتفاع و موقعیت نسب چشمی دزدگیر منزل :

بهترین ارتفاع چشمی حدود 2 الی 2/2 متر و بهترین موفعیت نصب جایی است که در

صورت ورود سارق،چشمی سمت راست و یا چپ او باشد نه پشت سر و یا روبروی او.

مگنت در وپنجره دزدگیر منزل چیست و چه کار می کند؟

مگنت تشکیل شده از دوقسمت که یکی  روی درب ویا پنجره و دیگری روی چارچوب

در ویا پنجره کنارهم نصب میشوند که با باز شدن درب یا پنجره و ایجاد فاصله بین دو

قطعه مگنت سیگنال خطر به پنل ارسال می گردد و در صورت فعال بودن دزدگیر،واکنش

آن را در پی دارد.

 

ادامه دارد(در حال نگارش)……

 

نسل‌های دزدگیر منزل:

1- نسل اول :

در این نسل از دزدگیر منزل پنل فلزی بزرگ دارای تایم خروج و ورود

به چشم می‌خورد.

کاربر باید در هنگام خروج از محل به وسیله یک کلید سیستم را فعال

نماید.

سپس در مدت معینی باید محل را ترک نماید.

دزدگیر منزل
دزدگیر منزل قدیمی

در غیر اینصورت صدای اژیر دزدگیراماکن در می‌آید.

در هنگام ورود نیزکاربر در یک مدت معین (تایم ورود) نسبت به غیر فعال کردن دزدگیر

اماکن باید اقدام نماید .

در غیر اینصورت اژیر دزدگیر  به صدا در خواهد امد.

مشخصات:

در این نوع از دزدگیربرخلاف دزدگیر اماکن ‌بی‌سیم ارتباط بین چشمی‌های دزدگیر و پنل

توسط سیم انجام می‌گیرد.

از ریموت کنترل و تلفن کننده خبری نیست.

عموما از شوک‌های ضربه بر روی شیشه‌ها استفاده می شود.

ارتباط انها به پنل دزدگیر  توسط سیم انجام می‌شود.

2- نسل دوم:

در نسل دوم از تایم ورود و خروج خبری نیست .

از ریموت کنترل برای روشن خاموش کردن سیستم استفاده می‌شود.

ریموت
ریموت

همچنان برای ارتباط دزدگیرو چشمی‌ها از سیم استفاده می‌شود .

از تلفن‌کننده خبری نیست.

3-نسل سوم دزدگیر منزل:

در این نسل سیستم به تلفن‌کننده خط ثابت مجهز شده است.

که در هنگام به صدا درآمدن آژیر سیستم به شماره‌ها ذخیره شده تماس

می‌گیرد و اطلاع رسانی می‌کند.

4- نسل چهارم:

در این نسل از دزدگیر سیمی بین پنل وچشمی‌ها دیده نمی‌شود.

درواقع ازسیگنال RF برای ارتباط استفاده می‌شود.

عموما فرکانس چشمی‌ها 315 یا 433 مگاهرتز و آی سی کد pt2262 یا ev1527

می باشد.

این نسل را  بنام دزدگیربیسیم می‌شناسند. این نسل دارای تلفن کننده خط ثابت می‌باشد.

5- نسل پنجم:

در این نسل از دزدگیر ،ارتباط چشمی‌ها و مگنت‌های بی‌سیم با پنل دزدگیر، بی‌سیم بوده و

دارای تلفن کننده سیمکارتی است،

در مواقع اضطراری مبادرت به ارسال sms و زنگ زدن به شماره‌های ذخیره شده

درسیستم می‌نماید.

کاربر می‌تواند‌ علاوه بر ریموت،توسط sms،با اپلیکیشن مبادرت به خاموش روشن

کردن دزدگیروگزارش‌گیری از سیستم بنمایید.

اپلیکیشن موبایل
اپلیکیشن موبایل

این نسل ازدزدگیر منزل،به‌دزدگیراماکن سیمکارتی مشهورند.

خوب سوال اینجاست :

آیا هر دزدگیر سیمکارتی قابل اطمینان است؟

اطمینان

ادامه دارد……

بازگشت به صفحه اصلی

ست کامل دزدگیر اماکن ضد هک AMG

بدون خطا،هوشمند،نصبی فوق العاده آسان

ویکی پدیا

پیجر سالمند

ردیاب خودرو

مگنت بیسیم